Impressum

Impressum 2017-08-01T21:40:54+00:00

Fina Vina d.o.o. Sarajevo
Trešnje br. 1
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 775-450
Fax: +387 33 775 471
E-mail: info@finavina.ba
www.finavina.ba

ID br: 4201632910002
PDV br: 201632910002

Transakcijski računi: 555-005-0050465866; 194-141-0138600175